Deklaracja DGO-5 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w przypadku nieruchomści wielolokalowych składa spółdzielnia mieszkaniowa albo wspólnota mieszkaniowa)

 • Deklaracja DGO-5 (pdf) - pobierz
 • Deklaracja DGO-5 (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • Deklaracja DGO-5 (wersja edytowalna - excel) -pobierz

- zapotrzebowanie na pojemniki, w które zostanie wyposażona nieruchomość:

 • składane dla nieruchomości wielolokalowej (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • składane dla nieruchomości wielolokalowej (wersja edytowalna - excel) - pobierz
 • składane dla nieruchomości wielolokalowej (pdf) - pobierz

 - informacja o pojemnikach własnościowych, w które zostanie wyposażona część niezamieszkała nieruchomości wielolokalowej:

 • składana dla części niezamieszkałej nieruchomości wielolokalowej, gromadzącej odpady odrębnie od części zamieszkałej - pobierz

 

Załącznik DGO-W - do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składany przez spółki nieposiadające osobowości prawnej.

 • Załącznik DGO-W (pdf) - pobierz
 • Załącznik DGO-W (wersja edytowalna - word) - pobierz


Wzory pełnomocnictw:

 • UPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pobierz (PDF) »
 • OPL-1P zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pobierz (PDF) »

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

 • osobiście - w pokoju nr 404, pl. Ratuszowy 5,
 • wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała),
 • e-deklaracje za pomocą e-skrzynki podawczej UM - Deklaracje można złożyć elektronicznie poprzez platformę ePUAP - kliknij tu epuap logo

 

Przydatne informacje - kliknij tutaj

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga!

Aby prawidłowo wypełnić deklarację należy:

 1. pobrać właściwy plik
 2. zapoznać się dokładnie z objaśnieniami do deklaracji (w wersji pdf deklaracji)
 3. wypełnić starannie wszytkie pozycje formularza (niekompletnie lub nieprawidłowo wypełniona deklaracja skutkuje wezwaniem przez organ podatkowy do skorygowania deklaracji)
 4. zastosować odpowiednie stawki opłaty