Deklaracja DGO-2 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • Deklaracja DGO-2 (pdf) - pobierz
 • Deklaracja DGO-2 (wersja edytowalna - word) - pobierz

 Stawki opłaty dostępne są → TUTAJ (link)

 Załącznik DGO-W - do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składany przez spółki nieposiadające osobowości prawnej:

 • Załącznik DGO-W (pdf) - pobierz
 • Załącznik DGO-W (wersja edytowalna - word) - pobierzWzory pełnomocnictw:

 • UPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pobierz (PDF) »
 • OPL-1P zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pobierz (PDF) »

 

NIEOBOWIĄZUJĄCE WZORY DEKLARACJI -  należy pobrać w przypadku, gdy zaistnieje konieczność złożenia deklaracji za okres wsteczny, natomiast obowiązujące wzory deklaracji nie przewidują sposobu naliczenia opłaty albo dostępnych pojemności pojemników/kontenerów, które wówczas obowiązywały:

 • Deklaracja DGO-2 - obowiązująca do 30.06.2018 r. - pobierz
 • Deklaracja DGO-2 - obowiązująca od 01.07.2018 r. do 21.05.2020 r. - pobierz
 • Deklaracja DGO-2 - obowiązujaca od 22.05.2020 r. do 31.12.2020 r. - pobierz

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

 • osobiście - w pokoju nr 404, pl. Ratuszowy 5,
 • wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała),
 • e-deklaracje za pomocą e-skrzynki podawczej UM - Deklaracje można złożyć elektronicznie poprzez platformę ePUAP - kliknij tu epuap logo

 

Przydatne informacje - kliknij tutaj

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga!

Aby prawidłowo wypełnić deklarację należy:

 1. pobrać właściwy plik
 2. zapoznać się dokładnie z objaśnieniami do deklaracji (w wersji pdf deklaracji)
 3. wypełnić starannie wszytkie pozycje formularza (niekompletnie lub nieprawidłowo wypełniona deklaracja skutkuje wezwaniem przez organ podatkowy do skorygowania deklaracji)
 4. zastosować odpowiednie stawki opłaty