Od 22 czerwca do 21 sierpnia 2023 r. prowadzone były konsultacje społeczne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi dotyczące częstotliwości odbioru bioodpadów, metali i tworzyw sztucznych, odpadów zielonych oraz budowy trzeciego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje opinie i uwagi za pośrednictwem ankiety w formie pisemnej lub elektronicznej.

Konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem bielszczan - w trakcie ich trwania złożono 1 335 ankiet. Poniżej przedstawiamy wyniki ww. konsultacji:

 

 

 

PYTANIE I:

1 kopia kopia kopia

 

PYTANIE II:

2 kopia

 

PYTANIE III:

3

 

PYTANIE IV:

4

            Ponadto w ramach ankiety Mieszkańcy mieli możliwość zgłoszenia własnych propozycji zmian w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Najczęściej wnioskowano o wprowadzenie nielimitowanego odbioru odpadów zielonych sprzed nieruchomości oraz zwiększenie częstotliwości ich odbioru. Znaczna część osób wyraziła również swoje niezadowolenie z dotychczasowego wykonywania usługi mycia pojemników.

            Mając na uwadze powyższe postulaty Mieszkańców, po analizie celowości oraz efektywności zaproponowanych modyfikacji, a także uwzględniając termin obowiązywania umowy na odbiór odpadów komunalnych, w gminnym systemie gospodarki odpadami w Bielsku-Białej wprowadzone zostaną następujące zmiany:

            NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE:

- Od 1 marca 2024 r. zwiększenie zniżki z tytułu kompostowania bioodpadów z 5 złotych od gospodarstwa domowego miesięcznie do 10 złotych od gospodarstwa domowego miesięcznie.

- Od 1 kwietnia 2024 r. uelastycznienie odbioru odpadów zielonych – Mieszkańcy sami będą mogli decydować kiedy i w jakiej liczbie wystawią przysługujący im limit 15 worków na odpady zielone, jednak nie więcej niż 4 worki miesięcznie od kwietnia do listopada. Dotychczas Mieszkańcy dysponowali limitem jednego worka miesięcznie na odpady zielone w okresie od kwietnia do października i czterema workami w listopadzie.

- Od 1 lipca 2024 r. (tj. od nowego kontraktu na odbiór odpadów komunalnych) zwiększenie częstotliwości odbioru Metali i tworzyw sztucznych z jednego do dwóch razy w miesiącu.

- Od 1 lipca 2024 r. (tj. od nowego kontraktu na odbiór odpadów komunalnych) rezygnacja z usługi mycia pojemników – dotychczasowa usługa mycia pojemników nie satysfakcjonuje mieszkańców, ponieważ brak jest widocznych efektów jej realizacji, natomiast koszt jest bardzo wysoki.

            NIERUCHOMOŚCI WIELOLOKALOWE:

- Od 1 kwietnia 2024 r. uelastycznienie odbioru odpadów zielonych – Zarządcy nieruchomości sami będą mogli decydować kiedy i w jakiej liczbie wystawią przysługujący im limit 15 worków na odpady zielone, na budynek, a dodatkowo wydłużony zostanie okres odbioru odpadów zielonych z listopada do grudnia. Dotychczas nieruchomości wielolokalowe dysponowały limitem po jednym worku miesięcznie na odpady zielone na jeden budynek mieszkalny, w okresie od kwietnia do października, a także czterema workami na budynek mieszkalny w listopadzie.

- od 1 lipca 2024 r. (tj. od nowego kontraktu na odbiór odpadów komunalnych) zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych z raz na dwa miesiące na raz w miesiącu.

- od 1 lipca 2024 r. (tj. od nowego kontraktu na odbiór odpadów komunalnych) mycie pojemników na bazie Wykonawcy. Pojemniki na Bioodpady będą myte raz w roku, natomiast na pozostałe frakcje raz na dwa lata. Dzięki myciu pojemników na bazie znacząco poprawi się efekt realizacji tej usługi.

Ponadto, w celu poprawy jakości segregacji odpadów komunalnych, Wykonawca usługi odbioru odpadów będzie sukcesywnie oklejał pojemniki naklejkami, na których oprócz nazwy frakcji wskazane będzie co należy, a czego nie należy umieszczać w danym pojemniku.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia strony internetowej poświęconej gospodarce odpadami: www.czystemiasto.bielsko-biala.pl.

 

ZMIANY NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE3ZMIANY NIERUCHOMOŚCI WIELOLOKALOWE