NAJNOWSZE ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE BIELSKA BIAŁEJ DOTYCZĄCE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH