W Bielsku-Białej mieszkańcy mogą korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK- u w dwóch lokalizacjach:

1. PSZOK przy ul. Krakowskiej 315d (obok wjazdu na wagę Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej) czynny będzie w okresie:

 1. Od marca do października:
  od pon.- pt. w godzinach od 7:00-19:00
  w sob. w godzinach od 9:00-17:00

 2. Od listopada do lutego:
  od pon.- pt. w godzinach od 7:00-19:00
  w sob. w godzinach od 8:00-16:00

2. PSZOK przy ul. Straconki 1 (zbieg ul. Leszczyńskiej i Straconki, rondo przy centrum handlowym Gemini Park i Straży Pożarnej). Jest to filia PSZOK-u funkcjonującego w Zakładzie Gospodarki Odpadami przy ul. Krakowskiej czynny będzie w okresie:

 1. Od marca do października:
  od pon.- pt. w godzinach od 9:00-19:00
  w sob. w godzinach od 10:00-17:00

 2. Od listopada do lutego:
  od pon.- pt. w godzinach od 9:00-16:00
  w sob. w godzinach od 9:00-16:00

z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy 

 

UWAGA!

Zanim wyruszysz do PSZOK

SPRAWDŹ AKTUALNĄ KOLEJKĘ - kliknij

 

Do PSZOK przy Gemini Park można dostarczać odpady wyłącznie samochodami osobowymi lub samochodami osobowymi z przyczepką o nieprzekraczalnej masie do 3,5 tony.     

Większe ilości odpadów remontowo-budowlanych (w ramach ustalonych rocznych limitów), wielkogabarytowych itp. można oddawać do PSZOK przy ul. Krakowskiej 315d samochodami dostawczymi (busy, bagażówki) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz samochodami o masie przekraczającej 3,5 tony po otrzymaniu przez Pracownika PSZOK pisemnej zgody (może być przesłana pocztą elektroniczną) wystawionej przez Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.      

Za wyjątkiem odpadów objętych limitem ilościowym w PSZOK-u przyjmowane są (z nieruchomości położonych na terenie Gminy Bielsko-Biała) wyłącznie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, przy czym ilość i rodzaj odpadów dostarczonych do PSZOK nie może wskazywać na pochodzenie odpadów z działalności gospodarczej lub rolniczej lub likwidacji takiej działalności.

Informacje o działaniu PSZOK uzyskać można pod numerem telefonu 33 82 97 590 wew. 28 lub 51 oraz na stronie internetowej PSZOK prowadzonej przez ZGO S.A. -  kliknij

 

Przed oddaniem odpadów do PSZOK - należy zapoznać się z Regulaminem:

REGULAMIN PSZOK

 

WAŻNE!!!

Do PSZOK, odpady mogą być, dostarczane przez mieszkańców miasta Bielska-Białej z nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a także właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w pozostałej części nieruchomość niezamieszkałą tzw. „nieruchomości mieszane” oraz przez osoby świadczące usługi transportu odpadów do PSZOK na rzecz właściciela nieruchomości w Bielsku-Białej (za jego pisemną zgodą).

Odpady komunalne mogą być dostarczane do PSZOK z nieruchomości niezamieszkałych po uprzednim złożeniu odpowiedniej deklaracji w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, określającej masę i rodzaj odpadów, przy czym ilość i rodzaj dostarczonych odpadów nie może wskazywać na pochodzenie odpadów z działalności gospodarczej lub rolniczej lub likwidacji takiej działalności.

Odpady, w ramach ustalonych rocznych limitów, przyjmowane są nieodpłatnie po udokumentowaniu faktu miejsca (adresu) wytworzenia odpadu komunalnego na terenie miasta Bielska-Białej (dowód osobisty lub potwierdzenie złożenia deklaracji) oraz wypełnieniu formularza „przyjęcia odpadów w punkcie selektywnej zbiórki”. W przypadku odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałej po przedłożeniu kserokopii odpowiedniej deklaracji złożonej w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej określającej masę i rodzaj odpadów.

 

W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady.

 

UWAGA LIMITY ILOŚCIOWE!

Limity dostarczanych odpadów do  PSZOK:

 • odpady remontowo-budowlane (gruz oraz odpady budowlane i rozbiórkowe):
  • dla nieruchomości zamieszkałej i tzw. „nieruchomości mieszanej”: 8 Mg (ton) w roku kalendarzowym,
  • dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 4 Mg (tony) w roku kalendarzowym,
  • dla nieruchomości niezamieszkałej: 2 Mg (tony) w roku kalendarzowym, gruzu oraz pozostałych odpadów remontowych, powstałych w wyniku robót samodzielnie prowadzonych przez właścicieli nieruchomości.

 • odpady wielkogabarytowe:
  • dla nieruchomości niezamieszkałej: 2 Mg (tony) w roku kalendarzowym.

 • zużyte opony:
  • dla nieruchomości niezamieszkałej: 4 szt. rocznie.

 

W sytuacji przekroczenia przedmiotowego limitu zostanie wystawiona właścicielowi nieruchomości faktura VAT za zagospodarowanie przyjętych odpadów, na co dostarczający odpady (lub zlecający ich dostarczenie) wyraża zgodę.

 

Limity przyjmowanych do PSZOK w ramach opłaty odpadów, o których mowa powyżej pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, z domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych oraz nieruchomości niezamieszkałych określa Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych - jej treść dostępna jest w zakładce PRZEPISY KTÓRE WARTO ZNAĆ

 

WAŻNE!

W przypadku, jeżeli dostawę odpadów komunalnych do PSZOK realizuje podmiot na zlecenie właściciela nieruchomości, np.:

 • firma świadcząca usługi transportowe,
 • firma świadcząca usługi budowlane,

 to kierowca pojazdu zobowiązany jest przedłożyć:

 • oświadczenie właściciela nieruchomości dotyczące powstania tych odpadów.

 

Upoważnienie dla transportującego - POBIERZ

Formularz przyjęcia odpadów do PSZOK - POBIERZ

Formularz przyjęcia odpadów do PSZOK wypełnia na miejscu pracownik PSZOK. Wystarczy okazać dowód osobisty.

Zamiast własnego transportu, można również skorzystać z tzw. usług dodatkowych świadczonych przez Gminę i zamówić w Urzędzie Miejskim podstawienie kontenera na wywiezienie odpadów do PSZOK. Usługa transportu do PSZOK jest dodatkowo płatna, zgodnie z cennikiem ustalonym przez Radę Miejską. Więcej szczegółów znajduje się w zakładce: USŁUGI DODATKOWE

 

DO PSZOK MOŻNA DOSTARCZYĆ WYŁĄCZNIE POSEGREGOWANE:

 

 • ODPADY NIEBEZPIECZNE, w tym przeterminowane leki i chemikalia (np. farby i lakiery), zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, żarówki i opony,

  ODPADY NIEBEZPIECZNE - ikonka  ODPADY NIEBEZPIECZNE - ikonka  ODPADY NIEBEZPIECZNE - ikonka  ODPADY NIEBEZPIECZNE - ikonka

UWAGA!

Przeterminowane leki można także wrzucić do specjalnych konfiskatorów, które znajdują się w wielu aptekach w naszym mieście - wykaz aptek tutaj.

 •  ODPADY WIELKOGABARYTOWE, w tym meble, szafy, tapczany, dywany itp. możemy wystawić do odbioru sprzed posesji 4 razy w roku w zabudowie jednorodzinnej i w zabudowie wielorodzinnej 4 razy w roku, w wyznaczonych terminach jak również dostarczyć do PSZOK zgonie z regulaminem PSZOK. Nie należy wystawiać odpadów budowlanych, opon, czy elektrośmieci.


       ODPADY WIELKOGABARYTOWE - ikonka

UWAGA!

Pamiętaj o limitach na odpady wielkogabarytowe pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych!

 

 •  ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY RTV I AGD , (np. komputery, pralki, lodówki, roboty kuchenne, kable, ładowarki, urządzenia i zabawki na baterie) zobacz także INNE FORMY ZBIÓRKI

  ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY RTV I AGD - ikonka  ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY RTV I AGD - ikonka  ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY RTV I AGD - ikonka
 •  ODPADY PROBLEMOWE, w tym np. zniszczone i niepotrzebne parasole, odzież, kapelusze, paski, obuwie, torebki, walizki, sprzęt sportowy, rekreacyjny, ogrodowy;

  ODPADY PROBLEMOWE - ikonka  ODPADY PROBLEMOWE - ikonka  ODPADY PROBLEMOWE - ikonka  ODPADY PROBLEMOWE - ikonka
 •  ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE (gruz, resztki tynku, kafelki, puszki po farbach, klejach, pędzle, taśmy, wiadra, skrzynki, doniczki, miski, wanny, okna itp.)

  ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE - ikonka  ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE - ikonka  ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE - ikonka  ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE - ikonka ODPADY WIELKOGABARYTOWE - ikonka

UWAGA!

Pamiętaj o limitach na odpady budowlane!

 Ponadto można oddawać:

 • popiół,
 • papier i karton na makulaturę,
 • tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe (typu „tetrapack”),
 • metal, złom,
 • odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogródków, parków i cmentarzy (dawniej zielone).

   odpady zielone selektywnie zebrane (trawa, gałęzie, liście) - ikonka    odpady zielone selektywnie zebrane (trawa, gałęzie, liście) - ikonka   odpady zielone selektywnie zebrane (trawa, gałęzie, liście) - ikonka

UWAGA!

 

W PSZOK przyjmowane są tylko odpady komunalne, posegregowane, bez zanieczyszczeń w sposób umożliwiający ich selektywne gromadzenie, pochodzące z nieruchomości położonych na terenie Gminy Bielsko-Biała. Do PSZOK nie będą przyjmowane: azbest, części samochodowe, odpady niebezpieczne (bez możliwości wiarygodnej identyfikacji - brak etykiet), odpady w opakowaniach nieszczelnych, odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – w wszelkie odpadu w ilościach masowych, czy charakterystycznych dla danej działalności gospodarczej, wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne, niż z gospodarstwa domowego – dostarczane w dużych ilościach, odpady komunalne ulegające biodegradacji inne niż odpady zielone (odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy), zmieszane odpady komunalne oraz frakcja pozostałości po segregowaniu.

 

Lista przedsiębiorców odbierających odpady, które nie mogą być przyjęte do PSZOK - pobierz tutaj. Pozostałe odpady, inne niż niebezpieczne,  można odpłatnie dostarczyć do ZGO S.A. w Bielsku-Białej gdzie zostaną przyjęte zgodnie z cennikiem (zobacz >>)